Centrum Odszkodowań

Skontaktuj się z nami! 514 054 517
kontakt

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny 

Zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny 

Bezpłatna analiza sprawy

    Brak opłat wstępnych

Niezależnie od złożności Twojej sytuacji życiowej wywołanej śmiercią osoby bliskiej, dostosujemy do niej techniki i narzędzia odpowiednie do uzyskania wsystkich rodzajów odszkodowania, jakie przysługują Ci zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Śmierć osoby najbliższej jest doświadczeniem najczarniejszym i często w sposób kategoryczny rujnującym życie.


Zamknięcie okresu żałoby nie zawsze pozwala na otwarcie nowego okresu w życiu. Dramatyczne problemy finansowe lub zdrowotne wywołane brakiem wsparcia ze strony najbliższych generują konsekwencje, które każdorazowo w sposób indywidualny określimy i do nich dopasujemy nasz wniosek odszkodowawczy w Twoim imieniu.
 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne odszkodowania

Od 3 sierpnia 2008 roku bliscy ofiar wypadków śmiertlenych mogą zgłaszać roszczenia w oparciu o art 446§4. Przepis ten przewiduje dla najbliższych członków rodziny zmarłego odszkodowanie za wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Krąg osób uprawnionych został przez ustawodawcę ograniczony do bliskich członków rodziny, a przesłanką decydującąo przyznaniu odszkodowania za wypadek jest wykazanie doznanej w wyniku zdarzenia krzywdy. Tworząca się powoli praktyka sądownicza ukształtowała już zespół poglądów, które pozwalają skutecznie wykazaćw postępowaniu odszkodowawczym Twoje uprawnienia do tego roszczenia. Spotkanie z naszym przedstawicielem, pozwoli zebrać takie dowody, które zarówno w postępowaniu o odszkodowanie za wypadek przed zakładem ubezpieczeń jak i przed sądem potwierdzą rzeczywisty rozmiar doznanej krzywdy.


Jeśli śmierć bliskiej osoby zrujnowała Twój spokój, zgłoś się do Specjalisty - psychiatry lub psychologa. Zarówno dla sądu jak i dla Zakładu Ubezpieczeń będzie to dowód i materiał dostatecznie obiektywizujący doznana przez Ciebie krzywdę, choć na pewno nie jest warunkiem koniecznym uzyskania odszkodowania za wypadek śmiertelny bliskiej nam osoby.

 

Zwrot kosztów pochówku


W oparciu o art. 446§1 pomożemy Ci odzyskać wszystkie koszty jakie poniosłeś w
związku z pochówkiem w tym:

  • koszty całej ceremonii,
  • miejsca na cmentarzu,
  • ale również koszty opłat za nabożeństwa,
  • koszty organizacji stypy
  • a także koszty odzieży żałobnej da Ciebie, bliskich oraz zmarłego
 

Stosowne odszkodowanie za wypadek śmiertelny


Przeprowadzimy szczegółową analizę sytuacji w jakiej Ty i Twoi bliscy znaleźli się po śmierci kogoś bliskiego. W oparciu o rożnorodną i zależną od sytuacji konkretnej rodziny dokumentację przeprowadzimy dowód potwierdzający w jaki sposób w jakim stopniu wypadek śmiertleny osoby bliskiej spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, jakie w artykule 446§3 przewiduje kodeks cywilny jako podstawę dochodzenia stosownego odszkodowania za wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Sposób udokumentowania tego rodzaju roszczeń jest na tyle różnorodny że wymaga każdorazowo odrębnego dowodzenia.

 

Renta po śmierci bliskiej osoby


Jeśli zmarły poprzez swój dochód z pracy bądź osobiste starania dokładał się do wspólnego dochodu gospodarstwa, bliscy mogą dochodzić renty będącej wyrównaniem straty wynikającej z uszczuplenia tej części dochodu bądź nakładów zmarłego, która przypadałaby na daną osobę. Najcześciej roszczenia to dotyczy dzieci po zmarłym, ale życie jest na tyle różnorodne, że uprawnienie do tego roszczenia należy przeanalizować każdorozowo i indywidualnie.


Nawet jeśli zmarły nie miał stałej pracy lub nie pracował legalnie nie zamyka to im prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Zgłoś się do nas, przeanalizujemy Twoją sytuację indywidualnie.