Centrum Odszkodowań

Skontaktuj się z nami! 514 054 517
kontakt

Błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski

Wielokrotnie spotykamy się z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania związanego ze szkodą na osobie bądącą skutkiem błędów popełnionych w przebiegu leczenia. Proces dowodowy w takich sprawach jest dość złożony, jeśli jednak doznałeś tego rodzaju szkody, chętnie bezpłatnie przeanalizujemy Twój problem, przedstawimy naszą opinię na temat możliwości dochodzenia roszczeń w danym przypadku i zaproponujemy współpracę wraz z przewidywaną strategią postępowania.

 

Bezpłatna analiza sprawy

    Brak opłat wstępnych


Roszczenia za skutki błedu lekarskiego mogą wynikać z:

  • błędnej diagnozy
  • niewłaściwie zastosowanej procedury medycznej
  • pominięcia wymaganych sztuką działań diagnostycznych lub leczniczych

Stwierdzenie takich przyczyn Twoich cierpień lub śmierci Twoich najbliższych są mocną podstawą do skutecznego zgłaszania roszczeń.

Nie walcz z myślami.
Prześlij dokumentację fachowcom.
Przeanalizujemy Twój problem i zaproponujemy rozwiązanie.
 

 

Podstawy prawne odszkodowania

Podstawą analizy jest dokumentacja medyczna, którą należy przeanalizować przed podjęciem dalszych działań. Niestety często zdarza się, że poza wewnętrzynym przekonaniem o rażących zaniedbaniach po stronie placówki służby zdrowia lub lekarza nie dysponujemy żadnym materiałem dowodowym. W takie sytuacji należy bezwzględnie podjąć trud zdobycia materiału dowodowego, który potwierdzi nasze przypuszczenia lub je rozwieje. W oparciu o pełnomocnictwo jakiego udziela klient każdorazowo występujemy o pełną dokumentację szpitalną lub ambulatorjną. W razie potrzeby zasięgamy opinii naszych lekarzy konsultantów lub przeprowadzamy komisję wewnętrzną.

Przestrzegamy naszych klietów przed bezkrytycznym przyjmowaniem wypisów szpitalnych z nieprawdziwymi informacjami.

Jeśli zapis w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego ( tzw wypisie) Twoim zdaniem nie zawira ważnych zapisów lub podaje nie prawdziwy przebieg leczenia, nie przyjmuj go. Poproś o sprostowanie lub przygotowanie nowego wypisu. Od tego może zależec skuteczność dalszych działań.


Pamiętaj

Rozpatrywanie roszczeń wynikających z błędów medycznych zawsze wiąże się z drobiazgową analizą tego co jest skutkiem samego schorzenia lub wypadku który był pierwotną przyczyną hospitalizacji lub konsultacji medycznej od tych następstw, które są konsekwencją błędu medycznego. Czasami nie wszystkie skutki, które odczuwasz są wynikiem tego błędu. Należy umiejętnie wskazać wszystkie następstwa które nie zaistniałyby gdyby proces leczenia przebiegał prawidłowo.

 

O co walczymy?

  • zadośćuczynienie
  • zwrot kosztów opieki
  • zwrot kosztów leczenia w innym - czasem prywatnym lub zagranicznym ośrodku zdrowia
  • renta lub zwrot kosztów przekwalifikowania
  • w najgorszych sytuacjach zwrot kosztów pochówku, renta alimentacyjna

To niektóre roszczenia o które będziemy się ubiegali w Twoim imieniu. Ich rodzaj zależy ściśle od szczególnych okoliczności Twojej sprawy. Skontaktuj się z nami, odniesiemy się do Twojego problemu indywidualnie.