Centrum Odszkodowań

Skontaktuj się z nami! 514 054 517
kontakt

O co walczyć?

Według badań prawie 40% osób ubezpieczonych nie ubiega się o wszystkie należne świadczenia. Przy tym zakłady ubezpieczeń nie są zainteresowane aby udzielić poszkodowanym informacji w tym zakresie.

Procedury wdrażane obecnie na rynku ubezpieczeń, ukierunkowane są na schematyczność procesu likwidacji szkód i ryczałtowe potraktowanie każdego klienta. Takie podejście powoduje, że oszacowanie rozmiaru szkody, a w konsekwencji wartości odszkodowania jest nagminnie zaniżane. Rezygnuje się z oględzin uszkodzonego mienia, osobom poszkodowanym w wypadkach odmawia się komisji lekarskich z udziałem pacjenta.

Działania te ukierunkowano na zminimalizowanie wartości wypłaconych świadczeń i odszkodowań.

Skuteczne doradztwo

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy przygotowani, by w Twoim imieniu wystąpić z żądaniami w zakresie wszystkich należnych Ci świadczeń.

W oparciu o bezpośredni kontakt, doradzimy w konkretnej sytuacji życiowej jakiego rodzaju odszkodowania przysługują Ci oraz na jaką wysokość świadczeń możesz liczyć.

Więcej

Na podstawie setek prowadzonych spraw i lat doświadczeń w tym ze sporów sądowych wiemy ile możesz żądać. Uzyskamy dla Ciebie wszystkie przysługujące odszkodowania w pełnej wysokości. Jeśli nie będzie to możliwe w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń, będziemy bronić Twego stanowiska w sporze przed sądem.

Szybciej

Stałe monitorowanie działań Ubezpieczyciela pozwala nam przyspieszyć proces uzyskania odszkodowania bez wpływu na wartość uzyskanych kwot.

Łatwiej

Nasza usługa ukierunkowana jest na prowadzenie działań związanych z gromadzeniem dowodów i przygotowaniem roszczeń za klienta. W oparciu o pełnomocnictwo sami występujemy do placówek służby zdrowia, organów Państwa,
Policji, innych podmiotów aby zebrać materiał dowodowy niezbędny w procesie udokumentowania żądań.

Nie musisz wypełniać dziesiątek formularzy i odpowiadać na podchwytliwe pytania. Dzięki temu, nie obawiając się o efekt naszych działań, możesz zająć się odbudową zniszczonego mienia, zdrowiem bliskich lub własnym.